Skip links

Tổng kết cuộc thi Sale Dịch Vụ tháng 10/2023

1/Tóm tắt cuộc thi Sale Dịch vụ Tháng 10

Từ ngày 11/10/2023 đến ngày 26/10/2023 vừa qua, Công ty Thái San đã tổ chức cuộc thi Sale Dịch vụ Tháng 10 đối với tất cả các cơ sở khách sạn trong hệ thống San Hotel Series với mục tiêu thúc đẩy tinh thần nghề nghiệp của các cán bộ nhân viên.

Cuộc thi Sale Dịch vụ Tháng 10 của San Hotel Series phân chia các khách sạn thành 3 nhóm dựa trên quy mô: Nhóm A (54 phòng), Nhóm B (41 phòng), và Nhóm C (~20 phòng). Điểm sẽ được tính dựa trên doanh thu, với Nhóm A nhận 1 điểm cho mỗi triệu đồng, Nhóm B nhận 1.5 điểm, và Nhóm C nhận 2 điểm. Bán chéo dịch vụ giữa các khách sạn trong chuỗi sẽ nhận thêm 50% điểm. Điểm số được cập nhật hàng ngày trong nhóm nội bộ.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

Giải nhất Giải nhì
6.000.000 VNĐ + Bằng khen vinh danh 3.000.000 VNĐ

Có thể nói cuộc thi Sale Dịch vụ lần này là dịp để các cơ sở khách sạn trong chuỗi San Hotel Series khẳng định năng lực của mình. Cơ sở San Grand đã thể hiện tốt vị thế của mình khi liên tiếp dẫn dầu cuộc đua suốt 15 ngày liên tiếp, điểm số bỏ xa các cơ sở còn lại.

> Xem chi tiết tại: Cập nhật thành tích Cuộc thi Sale Dịch vụ Tháng 10

2/ Kết quả cuộc thi

Sau gần 2 tuần cuộc thi diễn ra căng thẳng, Ban Giám đốc xin công bố thành tích chung cuộc của cuộc thi như sau:

  • Giải Nhất: San Grand Hotel
  • Giải Nhì: San Palace Hotel
Cuộc thi Sale Dịch vụ Tháng 10
Giải Nhất: San Grand Hotel
Bảng xếp hạng cuộc thi Sale Dịch vụ Tháng 10
Bảng xếp hạng cuộc thi Sale Dịch vụ Tháng 10

3/Tổng kết

Ban lãnh đạo công ty bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến không mệt mỏi của toàn thể nhân viên trong thời gian vừa qua. Thành công này không chỉ thuộc về những cơ sở khách sạn có kết quả xuất sắc mà còn là kết quả của sự đoàn kết và làm việc cùng nhau của toàn bộ chuỗi San Hotel Series.

Chúng tôi mong muốn mỗi thành viên tiếp tục nỗ lực và phấn đấu không ngừng để nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của hệ thống. Chúng ta hãy cùng nhau giữ vững tinh thần đoàn kết, để tiến tới những thành công mới và cùng nhau vươn lên đỉnh vinh quang.


1/ Summary of the October Service Sale Contest

From October 11th to October 26th, 2023, Thai San Company organized the OTA Reviews Contest for all hotel establishments within the San Hotel Series system aimed at promoting the professional spirit of its staff.

The October Service Sale Contest classified the hotels into three groups based on size: Group A (54 rooms), Group B (41 rooms), and Group C (approximately 20 rooms). Points were awarded based on revenue, with Group A earning 1 point per million VND, Group B earning 1.5 points, and Group C earning 2 points. Cross-selling services between hotels in the chain earned an additional 50% points. Points were updated daily within the internal group.

The prize structure included:

THE STAR (First Prize) THE SATELLITE (Second prize)
6.000.000 VNĐ + Certification 3.000.000 VNĐ

The contest served as an opportunity for the San Hotel Series establishments to demonstrate their capabilities. San Grand Hotel consistently led the competition for 15 days, significantly outscoring the other establishments.

>>> See more: October Service Sale Contest Performance Update

2/ Contest Results

After nearly two weeks of intense competition, the Board of Directors is pleased to announce the final results of the contest:

First Place: San Grand Hotel
Second Place: San Palace Hotel

 

Cuộc thi Sale Dịch vụ Tháng 10
First Prize: San Grand Hotel
Bảng xếp hạng cuộc thi Sale Dịch vụ Tháng 10
Summary table of Octorber Service Sale

 

3/ Conclusion

The company’s leadership team extends its deepest gratitude for the tireless efforts of all staff members in the recent period. The success achieved is not only attributed to the hotel establishments that delivered outstanding results but also reflects the unity and collaborative work of the entire San Hotel Series chain.

We hope that every team member will continue to strive and make relentless efforts to improve service quality, contributing to the robust development of our system. Let us maintain our spirit of unity to reach new heights of success and collectively aspire to greater achievements.

Rate this post

Leave a comment