Skip links

[Thông báo] OTA Reviews Contest Tháng 9/2023

1/OTA Reviews Contest  là gì?

Để cổ vũ tinh thần phát triển của công ty và đồng thời lan tỏa thương hiệu San Hotel Series trên các kênh OTA, Ban giám đốc Công Ty Thái San đã phát động OTA Reviews Contest từ ngày 20/9 đến ngày 30/9/2023.

2/Thể lệ cuộc thi

Cuộc thi sẽ tính số lượng tỷ lệ chuyển đổi từ khách checkout sang số review OTA của từng cơ sở khách sạn.

Một vài lưu ý của cuộc thi

Tỷ lệ chuyển đổi (Ratio) = (Tổng số Review hợp lệ trên kênh OTA trong thời gian thi) / (tổng số booking checkout trong thời gian thi)

Kênh OTA hợp lệ tính thi đua: Booking, Agoda, Expedia, Ctrip, Traveloka (không tính điểm TripAdvisor, Google).

Điểm trung bình Review được tính từ 9.5 trở lên, tất cả những reviews dưới 9.5 điểm sẽ không được xếp hạng.

Xếp hạng tổng thể của cuộc thi sẽ được chúng tôi cập nhật hàng ngày trong nhóm nội bộ (nhóm Zalo Kênh thông tin Công ty Thái San).

Kết thúc thời gian cuộc thi (30/9/2023), các khách sạn có thành tích tốt nhất sẽ nhận được phần thưởng từ ban lãnh đạo và được công bố trên các kênh nội bộ cũng như các phương tiện truyền thông khác của chuỗi khách sạn San Hotel Series.

Cơ cấu giải thưởng:

Giải nhất Giải nhì
4.000.000 VNĐ + Bằng khen vinh danh 1.000.000 VNĐ + Bằng khen vinh danh

3/ Cập nhật thành tích

Kết quả xếp hạng 30/9 - OTA Reviews Contest
Results on Sep 30th- OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 29/9 - OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 29/9 – OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 28/9 - OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 28/9 – OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 27/9 - OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 27/9 – OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 26/9 - OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 26/9 – OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 25/9 - OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 25/9 – OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 24/9 - OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 24/9 – OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 23/9 - OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 23/9 – OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 22/9 - OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 22/9 – OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 21/9 - OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 21/9 – OTA Reviews Contest
OTA Reviews Contest
Kết quả xếp hạng 20/9 – OTA Reviews Contest

Chúng tôi hy vọng rằng các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống khách sạn San Hotel Series sẽ nỗ lực hết sức để thi đua đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc thi lần này. Đồng thời, ban lãnh đạo cũng rất mong chờ được trao giải và biểu dương đơn vị có thành tích xuất sắc nhất.

 

Thông tin kết quả hàng ngày của cuộc thi sẽ được cập nhật chi tiết tại Kênh thông tin Công ty Thái San!

 

Xin chân thành cảm ơn!


1/ What is the OTA Reviews Contest?

To encourage the spirit of company development and simultaneously promote the San Hotel Series brand on OTA channels, the Board of Directors of Thái San Company has launched the OTA Reviews Contest from September 20 to September 30, 2023.

2/ Contest Rules

The contest will count the conversion rate of guest checkouts to OTA reviews for each hotel branch (guest referrals, fanpages, telegram, website, etc.).

Conversion Ratio = (Total valid OTA Reviews during the contest period) / (Total bookings checked out during the contest period)

Competing OTA review channels: Booking, Agoda, Expedia, Ctrip, Traveloka (TripAdvisor and Google points not included).

A review score of 9.5 and above is considered, while scores below 9.5 won’t be ranked.

The overall rankings for the contest will be updated daily in the internal group (Zalo Group of Thái San Company News Channel).

By the end of the contest period (September 30, 2023), hotels with the best performances will receive rewards from the management board and will be announced on both internal channels and other media outlets of the San Hotel Series.

Prize Structure:

First Prize Second Prize
4,000,000 VND + Certificate of Recognition 1,000,000 VND + Certificate of Recognition

 

3/ Performance Update

Results on Sep 30th- OTA Reviews Contest
Results on Sep 30th- OTA Reviews Contest
Results on Sep 29th- OTA Reviews Contest
Results on Sep 29th- OTA Reviews Contest
Results on Sep 28th- OTA Reviews Contest
Results on Sep 28th- OTA Reviews Contest
Results on Sep 27th- OTA Reviews Contest
Results on Sep 27th- OTA Reviews Contest
Results on Sep 26th- OTA Reviews Contest
Results on Sep 26th- OTA Reviews Contest
Results on Sep 25th- OTA Reviews Contest
Results on Sep 25th- OTA Reviews Contest
Results on Sep 24th- OTA Reviews Contest
Results on Sep 24th- OTA Reviews Contest
Results on Sep 23rd- OTA Reviews Contest
Results on Sep 23rd- OTA Reviews Contest
Results on Sep 22nd- OTA Reviews Contest
Results on Sep 22nd- OTA Reviews Contest
Results on Sep 21st- OTA Reviews Contest
Results on Sep 21st- OTA Reviews Contest
OTA Reviews Contest
Results on Sep 20th- OTA Reviews Contest

We hope that all staff members across the San Hotel Series will strive their best to achieve top results in this contest. Meanwhile, the leadership team eagerly anticipates awarding the top-performing units.

Daily results of the contest will be detailedly updated at the Thái San Company News Channel!

We sincerely thank you!

 

Leave a comment