Skip links

Tổng kết cuộc thi Direct Booking Hotel tháng 8/2023

1/Tóm tắt cuộc thi Direct Booking Hotel

Từ ngày 10/8/2023 đến ngày 25/8/2023 vừa qua, Công ty Thái San đã tổ chức cuộc thi Direct Booking Hotel đối với tất cả các cơ sở khách sạn trong hệ thống San Hotel Series với mục tiêu thúc đẩy tinh thần nghề nghiệp của các cán bộ nhân viên.

Thành tích được tính bằng số lượng Room nights của từng cơ sở thông qua các Booking trực tiếp từ mọi nguồn mà cơ sở tự tìm được (khách giới thiệu khách, fanpage, telegram, website…). Xếp hạng  cuộc thi đã được cập nhật hàng ngày trong nhóm zalo nội bộ của Kênh thông tin Thái San.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

Giải nhấtGiải nhì
6.000.000 VNĐ + Bằng khen vinh danh3.000.000 VNĐ + Bằng khen vinh danh

Có thể nói cuộc thi Direct Booking Hotel lần này là dịp để các cơ sở khách sạn trong chuỗi San Hotel Series khẳng định mình. Suốt 15 ngày cuộc thi diễn ra là 15 ngày “tranh đấu” nghẹt thở. Bảng xếp hạng liên tục thay đổi, cập nhật từng ngày, các cơ sở khách sạn thay nhau “giành giật” vị trí top trên.

>Xem chi tiết tại: Cập nhật thành tích cuộc thi Direct Booking Hotel

2/ Kết quả cuộc thi

Sau hơn 2 tuần cuộc thi diễn ra căng thẳng, Ban Giám đốc xin công bố thành tích chung cuộc của cuộc thi như sau:

Giải nhất: San Boutique Hotel

Giải nhì: San Grand Hotel

cuộc thi Direct Booking Hotel
Ban lãnh đạo công ty trao giải nhất cuộc thi cho San Boutique
cuộc thi Direct Booking Hotel
Ban lãnh đạo công ty trao giải cuộc thi cho San Grand

Chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương trước thành tích rất đáng ấn tượng của 2 cơ sở San Boutique Hotel và San Grand Hotel. Đồng thời cũng rất biểu dương sự nỗ lực cố gắng của San Premium Hotel và San Palace Hotel. Xin chúc mừng các cơ sở!

cuộc thi Direct Booking Hotel
Bảng tổng kết Cuộc thi Direct Booking Hotel

3/Tổng kết

Ban Giám đốc công ty rất tự hào về sự nỗ lực và đóng góp của mọi người trong suốt thời gian qua. Đây không chỉ là thành công của các cơ sở khách sạn có thành tích tốt nhất, mà còn là thành công chung của toàn bộ hệ thống khách sạn San Hotel Series.

Một lần nữa chúng tôi xin biểu dương trước nỗ lực của tất cả mọi người. Hy vọng rằng toàn thể các cán bộ nhân viên trong công ty sẽ luôn cố gắng, nỗ lực, không ngừng cải thiện để cùng nhau xây dựng hệ thống trở lên tốt hơn, hoàn thiện hơn. Tất cả mọi người cùng đoàn kết, chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục những cột mốc mới, thành tựu mới và cùng nhau chạm tới đỉnh cao.

-Ban lãnh đạo Thái San Group-


1/ Summary of Direct Booking Hotel Contest

From 10th August 2023 to 25th August 2023, Thai San Company organized a Direct Booking Hotel contest for all hotel establishments within the San Hotel Series system with the aim of promoting the professional spirit of staff members.

Achievement was calculated by the number of Room nights of each establishment through direct bookings from all sources that the establishment could find (customer referrals, fanpage, telegram, website…). The contest ranking was updated daily in the internal Zalo group of Thai San Information Channel.

Prize:

THE STAR (First Prize)THE SATELLITE (Second prize)
6.000.000 VNĐ + Certification3.000.000 VNĐ + Certification

It can be said that this Direct Booking Hotel contest was an opportunity for hotel establishments in the San Hotel Series chain to affirm themselves. Throughout the 15 days of the contest, it was 15 days of breathless “competition”. The ranking continuously changed, updated daily, with hotel establishments alternately “fighting” for the top positions.

See details at: Update on Direct Booking Hotel contest achievements

2/ Contest Results

After more than 2 weeks of intense competition, the Board of Directors is pleased to announce the overall achievements of the contest as follows:

First Prize: San Boutique Hotel

Second Prize: San Grand Hotel

The Board of Directors awarded the first prize of the contest to San Boutique
The Board of Directors awarded the first prize of the contest to San Boutique
 The Board of Directors awarded the contest prize to San Grand
The Board of Directors awarded the contest prize to San Grand

 

We warmly welcome and commend the very impressive achievements of San Boutique Hotel and San Grand Hotel. At the same time, we also highly appreciate the efforts of San Premium Hotel and San Palace Hotel. Congratulations to all establishments!

Summary table of Direct Booking Hotel contest
Summary table of Direct Booking Hotel contest

3/ Summary

The Board of Directors is very proud of everyone’s efforts and contributions over the past time. This is not only the success of the hotel establishments with the best achievements, but also the common success of the entire San Hotel Series hotel system.

 

Once again, we commend everyone’s efforts. We hope that all staff members in the company will always strive, make efforts, and continuously improve to build the system better and more complete together. Everyone united, we will together conquer new milestones, new achievements and together reach the pinnacle.

-Thai San Group Board of Directors-

Rate this post

Leave a comment

Book your stay