Skip links

[Thông báo] Cuộc thi Sale Dịch Vụ Tháng 10

1/Cuộc thi Sale dịch vụ Tháng 10?

Để cổ vũ tinh thần phát triển của chuỗi khách sạn San Hotel Series trong mùa cao điểm này, Ban giám đốc Công Ty Thái San đã phát động Cuộc thi Sale dịch vụ từ ngày 11/10 đến ngày 26/10/2023.

2/Thể lệ cuộc thi

Thể lệ của cuộc thi như sau:

1. Phân loại khách sạn

Các cơ sở khách sạn của San Hotel Series có quy mô khác nhau, bởi vậy Ban tổ chức quyết định chia 4 cơ sở khách sạn thành 3 nhóm để thuận tiện cho việc tính điểm:

Nhóm A: San Grand Hotel (54 phòng)
Nhóm B: San Premium Hotel (41 phòng)
Nhóm C: San Palace Hotel, San Boutique Hotel (~20 phòng)

2. Cách tính Điểm

Mỗi 1 triệu đồng doanh thu từ dịch vụ sẽ tương ứng với một số điểm nhất định dựa theo phân loại.
Nhóm A: 1 điểm
Nhóm B: 1,5 điểm
Nhóm C: 2 điểm
Bên cạnh đó, cuộc thi ưu tiên việc các cơ sở khách sạn bán các dịch vụ không có sẵn trong cơ sở của mình. Mỗi một lượt bán chéo dịch vụ sang cơ sở khách sạn khác (trong chuỗi San Hotel Series) sẽ được cộng thêm 50% số điểm.

Điểm số của các khách sạn được tính liên tục, và sẽ được chúng tôi cập nhật hàng ngày trong nhóm nội bộ (nhóm Zalo Kênh thông tin Công ty Thái San).

3.Cập nhật thành tích

Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 26/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 26/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 25/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 25/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 24/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 24/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 23/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 23/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 22/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 22/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 21/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 21/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 20/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 20/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 19/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 19/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 18/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 18/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 17/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 17/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 16/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 16/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 15/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 15/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 14/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 14/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 13/10
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 12/10
San Hotel Series
Kết quả cuộc thi Sale Dịch Vụ ngày 11/10

Kết thúc thời gian cuộc thi (26/10/2023), các khách sạn có thành tích tốt nhất sẽ nhận được phần thưởng từ ban lãnh đạo và được công bố trên các kênh nội bộ cũng như các phương tiện truyền thông khác của chuỗi khách sạn San Hotel Series.

Cơ cấu giải thưởng:

Giải nhất Giải nhì
6.000.000 VNĐ + Bằng khen vinh danh 3.000.000 VNĐ

3/Lời kết

Chúng tôi hy vọng rằng các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống khách sạn San Hotel Series sẽ nỗ lực hết sức để thi đua đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc thi lần này. Đồng thời, ban lãnh đạo cũng rất mong chờ được trao giải và biểu dương đơn vị có thành tích xuất sắc nhất.

Thông tin kết quả hàng ngày của cuộc thi sẽ được cập nhật chi tiết tại Kênh thông tin Công ty Thái San!

Xin chân thành cảm ơn!


1. October Service Sale Contest

To cheer the developmental spirit of the San Hotel Series chain during this peak season, the Board of Directors of Thai San Company has launched the Service Sale Contest from October 11th to October 26th, 2023.

2. Contest Rules

The rules of the contest are as follows:

1. Hotel Classification

The San Hotel Series establishments vary in scale, hence the organizing committee has decided to divide the 4 hotel bases into 3 groups for convenient scoring:

Group A: San Grand Hotel (54 rooms)
Group B: San Premium Hotel (41 rooms)
Group C: San Palace Hotel, San Boutique Hotel (~20 rooms)

2. Point Calculation

Every 1 million VND revenue from services will correspond to a certain number of points based on classification.
Group A: 1 point
Group B: 1.5 points
Group C: 2 points

Additionally, the contest prioritizes hotels that sell services not available at their own premises. Each cross-selling to another hotel (within the San Hotel Series chain) will receive an additional 50% of points.

The points of the hotels are calculated continuously, and we will update daily in the internal group (Zalo Channel of Thai San Company information).

3.Performance Update

Results on Oct 26/10 - Service Sale Contest
Results on Oct 26/10 – Service Sale Contest
Results on Oct 25/10 - Service Sale Contest
Results on Oct 25/10 – Service Sale Contest
Results on Oct 24/10 - Service Sale Contest
Results on Oct 24/10 – Service Sale Contest
Results on Oct 23/10 - Service Sale Contest
Results on Oct 23/10 – Service Sale Contest
Results on Oct 22/10 - Service Sale Contest
Results on Oct 22/10 – Service Sale Contest
Results on Oct 21/10 - Service Sale Contest
Results on Oct 21/10 – Service Sale Contest
Results on Oct 20/10 - Service Sale Contest
Results on Oct 20/10 – Service Sale Contest
Results on Oct 19/10 - Service Sale Contest
Results on Oct 19/10 – Service Sale Contest
Results on Oct 18/10 - Service Sale Contest
Results on Oct 18/10 – Service Sale Contest
Results on Oct 17/10 - Service Sale Contest
Results on Oct 17/10 – Service Sale Contest
Results on Oct 16/10 - Service Sale Contest
Results on Oct 16/10 – Service Sale Contest
Results on Oct 15/10 - Service Sale Contest
Results on Oct 15/10 – Service Sale Contest
Results on Oct 14/10 - Service Sale Contest
Results on Oct 14/10 – Service Sale Contest
Results on Oct 13/10 – Service Sale Contest
Results on Oct 12/10 – Service Sale Contest
San Hotel Series
Results on Oct 11/10 – Service Sale Contest.

At the end of the contest (October 26th, 2023), the best-performing hotels will receive awards from the leadership and be announced on the internal channels as well as other media outlets of the San Hotel Series chain.

Prize structure:

First Prize Second Prize
6,000,000 VND + Certificate 3,000,000 VND

 

3. Closing Remarks

We hope that all staff members across the San Hotel Series will strive their utmost to compete for the best performance in this contest. Simultaneously, the leadership is looking forward to awarding and honoring the unit with the most outstanding achievements.

The daily results of the contest will be updated in detail at the Thai San Company Information Channel!

Thank you sincerely!

Leave a comment