Skip links

Cuộc thi Direct Booking Hotel Tháng 8/2023

1/Cuộc thi Direct Booking Hotel là gì?

Để cổ vũ tinh thần phát triển chuỗi hệ thống khách sạn San Hotel Series và đồng thời thúc đẩy tinh thần nghề nghiệp của các cán bộ nhân viên, BGĐ Công Ty Thái San đã phát động Cuộc thi Direct Booking Hotel từ ngày 10/8 đến ngày 25/8/2023.

2/Thể lệ cuộc thi

Cuộc thi sẽ tính số lượng Room nights của từng cơ sở thông qua các Booking trực tiếp từ mọi nguồn mà cơ sở tự tìm được (khách giới thiệu khách, fanpage, telegram, website…)

Xếp hạng tổng thể của cuộc thi sẽ được cập nhật hàng ngày trong nhóm nội bộ (nhóm Zalo Kênh thông tin Công ty Thái San).

Kết thúc thời gian cuộc thi (25/8/2023), các khách sạn có thành tích tốt nhất sẽ nhận được phần thưởng từ ban lãnh đạo và được công bố trên các kênh nội bộ cũng như các phương tiện truyền thông khác của chuỗi khách sạn San Hotel Series.

Cơ cấu giải thưởng:

Giải nhất Giải nhì
6.000.000 VNĐ + Bằng khen vinh danh 3.000.000 VNĐ + Bằng khen vinh danh

3/ Cập nhật thành tích

Hãy cùng nhau điểm lại một số ngày có thành tích nổi bật trong hơn một tuần qua:

Kết quả ngày 25/8 – Cuộc thi Direct Booking Hotel
Kết quả ngày 25/8 – Cuộc thi Direct Booking Hotel
Kết quả ngày 24/8 – Cuộc thi Direct Booking Hotel
Kết quả ngày 24/8 – Cuộc thi Direct Booking Hotel
Kết quả ngày 23/7 – Cuộc thi Direct Booking Hotel
Kết quả ngày 23/8 – Cuộc thi Direct Booking Hotel
Kết quả ngày 22/7 – Cuộc thi Direct Booking Hotel
Kết quả ngày 22/8 – Cuộc thi Direct Booking Hotel

 

Kết quả ngày 21/7 – Cuộc thi Direct Booking Hotel
Kết quả ngày 21/8– Cuộc thi Direct Booking Hotel

 

Kết quả ngày 20/7 – Cuộc thi Direct Booking Hotel
Kết quả ngày 20/8 – Cuộc thi Direct Booking Hotel

 

 

 

Results on August 19th – Direct Booking Hotel Contest
Kết quả ngày 19/8 – Cuộc thi Direct Booking Hotel

 

 

Kết quả ngày 17/7 - Cuộc thi Direct Booking Hotel
Kết quả ngày 18/8 – Cuộc thi Direct Booking Hotel

 

Cuộc thi Direct Booking Hotel
Kết quả ngày 17/8 – Cuộc thi Direct Booking Hotel

 

Cuộc thi Direct Booking Hotel
Kết quả ngày 16/8 – Cuộc thi Direct Booking Hotel

 

 

Cuộc thi Direct Booking Hotel
Kết quả ngày 15/8 – Cuộc thi Direct Booking Hotel

 

Chúng tôi hy vọng rằng các cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống khách sạn San Hotel Series sẽ nỗ lực hết sức để thi đua đạt được thành tích tốt nhất trong cuộc thi lần này. Đồng thời, ban lãnh đạo cũng rất mong chờ được trao giải và biểu dương đơn vị có thành tích xuất sắc nhất.

Thông tin kết quả hàng ngày của cuộc thi sẽ được cập nhật chi tiết tại Kênh thông tin Công ty Thái San!

Xin chân thành cảm ơn!

-Ban lãnh đạo Thái San Group-


1/ What is the Direct Booking Hotel Contest?

To boost the development spirit of the San Hotel Series hotel chain and simultaneously enhance the professional spirit of our staff, the Management Board of Thái San Company has launched the Direct Booking Hotel Contest from August 10th to August 25th, 2023.

2/ Contest Rules

The contest will calculate the number of Room nights for each establishment through direct bookings from any source that the establishment has independently secured (customer referrals, fan pages, telegram, websites, etc.).

The overall rankings of the contest will be updated daily within a dedicated internal group (Thái San Company’s Zalo Information Channel).

At the end of the contest period (August 25th, 2023), the winning hotels will receive rewards and will be announced through internal channels as well as other media of the San Hotel Series chain.

Prize:

THE STAR (First Prize) THE SATELLITE (Second prize)
6.000.000 VNĐ + Certification 3.000.000 VNĐ + Certification

3/ Updating Achievements

Let’s review some notable days from the past week:

Results on August 25th - Direct Booking Hotel Contest
Results on August 25th – Direct Booking Hotel Contest
Results on August 24th - Direct Booking Hotel Contest
Results on August 24th – Direct Booking Hotel Contest
Results on August 23th - Direct Booking Hotel Contest
Results on August 23th – Direct Booking Hotel Contest
Results on August 22th - Direct Booking Hotel Contest
Results on August 22th – Direct Booking Hotel Contest
Results on August 21th - Direct Booking Hotel Contest
Results on August 21th – Direct Booking Hotel Contest
Results on August 20th - Direct Booking Hotel Contest
Results on August 20th – Direct Booking Hotel Contest
Results on August 19th – Direct Booking Hotel Contest
Results on August 19th – Direct Booking Hotel Contest
Kết quả ngày 17/7 - Cuộc thi Direct Booking Hotel
Results on August 18th – Direct Booking Hotel Contest
Results on August 17th - Direct Booking Hotel Contest
Results on August 17th – Direct Booking Hotel Contest
Results on August 16th - Direct Booking Hotel Contest
Results on August 16th – Direct Booking Hotel Contest
Results on August 15th - Direct Booking Hotel Contest
Results on August 15th – Direct Booking Hotel Contest

We hope that all staff members throughout the San Hotel Series hotel chain will put forth their utmost effort to strive for the best results in this contest. Meanwhile, the leadership team eagerly anticipates awarding and commending the unit with the most outstanding achievements.

Daily contest result updates will be provided in detail on the Thai San Company’s Information Channel!

Sincere thanks,

DIRECTOR

Rate this post

Leave a comment